Tarieven en informatie voor particulieren

Het tarief, per bezoek, is € 80,-- inclusief 21 % BTW, voor maximaal het eerste uur na aankomst, (Exclusief BTW: € 66,12; BTW-bedrag: € 13,88 ). Extra tijd kost € 15 per kwartier inclusief 21 % BTW, (Exclusief BTW: € 12,40; BTW-bedrag: € 2,60). Voor het stemmen van meerdere instrumenten tijdens hetzelfde bezoek en op dezelfde locatie geldt vanaf het 2e instrument het tarief van € 60,-- per uur inclusief BTW.

Toelichting: Eén uur is voldoende voor een normale, reguliere stembeurt. Als een piano/vleugel echter heel lang niet gestemd is en er een toonhoogtecorrectie gedaan moet worden, dan kan het zijn dat één uur niet voldoende is. Hoe lang zo'n "grote" stembeurt dan gaat duren is vooraf moeilijk te zeggen. Dit hangt af van de staat van verwaarlozing, de kwaliteit van het instrument en van het klimaat rond de piano/vleugel. Ook kan, voorafgaande aan de stembeurt, onderhoud aan bijvoorbeeld het mechaniek of het klavier wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.

Korting: Bij stembeurten die om de vier maanden of vaker plaatsvinden wordt € 5,-- korting (inclusief BTW) gegeven. De korting heeft steeds betrekking op de achterliggende periode en slechts op het eerste uur van elk bezoek. De instrumenten dienen goed onderhouden en stabiel van toon zijn.

Eenmaal stemmen per zes maanden beschouwen wij als een gemiddelde. Een vervolgafspraak kunt u meteen na het stemmen maken maar u kunt ook door ons ter herinnering laten bellen.

Tijdens het pianostemmen verzoeken wij u om stilte. Met stilte kan er beter gestemd worden.

Betalingen: Pinnen of contant afrekenen na uitvoering der werkzaamheden. Na het afrekenen ontvangt u een pinbon of een kwitantie.

Afspraken maken, verzetten of annuleren: wij verzoeken u vriendelijk dit telefonisch te doen: a.u.b. niet per e-mail of voicemail.

 

Terug

Paul Bouwman pianostemmen